Kierunek dietetyka znalazł się w elitarnym gronie 26 kierunków studiów wyróżnionych w tegorocznej, czwartej edycji Certyfikatów Doskonałości Kształcenia. Wyróżnienie, wręczane w obecności Ministra Dariusza Wieczorka, odebrali prof. dr hab. Piotr Slósarz, prorektor ds. studiów, dr hab. Anna Jędrusek-Golińska, prodziekan ds. studiów oraz prof. dr hab. Agata Chmurzyńska, przewodnicząca Rady Programowej Kierunku Studiów Dietetyka.
Certyfikat Doskonałości Kształcenia dla kierunku dietetyka to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez PKA, podkreślające wysoki poziom edukacji i zaangażowanie Wydziału we współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Certyfikat ten nie tylko honoruje Uczelnię, ale także świadczy o wysokich standardach edukacyjnych i adaptacji do potrzeb rynku pracy, co jest istotne dla przyszłych absolwentów poszukujących solidnych perspektyw zawodowych.