Sprawozdanie z konferencji naukowej "Ekonomiczne, ekologiczne i etyczne uwarunkowania produkcji i przetwórstwa mleka"Abstract

Dnia 30 listopada 2007 roku na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym1 Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt.: "Ekonomiczne, ekologiczne i etyczne uwarunkowania produkcji i przetwórstwa mleka". Konferencja, zorganizowana przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych, kierowaną przez prof. dr. hab. Wojciecha Ziętarę, była związana z obchodami jubileuszu osiemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Floriana Manieckiego.

Keywords

Milk; Milk production; Agricultural production; Scientific conference


Published : 2008-12-31


Pawlak, K. (2008). Sprawozdanie z konferencji naukowej "Ekonomiczne, ekologiczne i etyczne uwarunkowania produkcji i przetwórstwa mleka". Journal of Agribusiness and Rural Development, 8(2), 165-166. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/920

Karolin Pawlak  pawlak@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.