The Competitiveness of Peripheral Areas Illustrated with an Example of the Polish-German BorderlandAbstract

The paper presents the results of research on competitiveness in the border regions in: 2004, 2006, 2008 and 2009. For the purpose of assessing the differences in regional development, the Human Development Index (HDI) was used. The level of competitiveness was evaluated based on 6 indexes. The results show considerable disproportions in competitiveness along the western border of Poland.

Keywords

Competetiveness; Border areas; Regional policy; Human Development Index (HDI)

Bank Danych Regionalnych. www.stat.gov.pl [dostęp: 15.03.2011].

Czyszkiewicz R., 2003. Wskaźnik rozwoju wspólnot terytorialnych - koncepcja o praktycznym zastosowaniu. Studia Regionalne i Lokalne 2, 77-90.

Czyżkiewicz R., Molewicz M., Tałasiewicz M., 2002. Roczniki samorządów województwa zachodniopomorskiego. Bilans pierwszych lat powiatów 1999-2001. Instytut Rozwoju Regionalnego Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Pomerania, Szczecin.

Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000. Konkurencyjność regionów. Studia Regionalne i Lokalne 1(1), 9.

Klasik A., 2003. Strategie konkurencyjne polskich regionów. W: Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej. Red. R. Domański. Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, 63-79.

Konkurencyjność powiatów województwa dolnośląskiego w latach 1999-2004. 2006. Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław.

Malkowski A., 2007. The social-economic development of eastern and western Polish frontier regions. Econ. Sci. Rural Dev. 13, 192-196.

Markowski T., 2005. Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów wobec akcesji do Unii Europejskiej. Ekspertyza na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej MGIP. Warszawa. www.funduszestrukturalne.gov.pl [dostęp: 10.01.2011].

Raport o Rozwoju Społecznym - Polska 2000. Raport NHDR. www.undp.org.pl.

Winiarski B., 1999. Czynniki konkurencyjności regionów. W: Konkurencyjność regionów. Red. M. Klamut. Wyd. AE, Wrocław.

Published : 2011-12-31


Malkowski, A., & Malkowska, A. (2011). The Competitiveness of Peripheral Areas Illustrated with an Example of the Polish-German Borderland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 20(2), 55-63. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/721

Arkadiusz Malkowski  arkadiusz.malkowski@zut.edu.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Poland
Agnieszka Malkowska 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.