Economical Aspects of Folk Culture as an Element of Balanced Regional DevelopmentAbstract

Folk culture holds a significant position in social and scientific interests. Except for economy, it covers a wide range of scientific concepts. However, the lack of economical empirics does not mean, that peasant's culture has not been observed from the economical point of view. Capitalism, and later Poland's entering the European Union imposed and somehow forced on folk creators the need of creating enterprising behaviour. Thesis below is only a key to the gate of the garden of broader research and constitutes an introduction on tricky ground of economic ground of folk culture.

Keywords

Culture; Village; Enterpreneurship; Economic awereness; Rural tourism

Brzozowska-Krajka A., 2010. Globalizacja a regionalizm: zagrożenia i możliwości dla polskiej kultury ludowej. Twórczość Ludowa, Kwartalnik STL 1-2, 10-14.

Burszta S., 1974. Kultura ludowa - kultura narodowa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Bystroń J.S., 1947. Kultura ludowa. Trzaska, Warszawa.

Ciechocińska M., 1994. W poszukiwaniu nowej konceptualizacji regionu. In: Regiony kultury a nowa regionalizacja kraju. Eds J. Damrosz, M. Konopka. Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury, Ciechanów.

Dobroński A., 1997. O kulturze ludowej historycznie. In: Czy to zmierzch kultury ludowej. Ed. A. Dobroński. Stopka, Łomża, 44-53.

Drozd-Piasecka M., Paprocka W., 1985. W kręgu tradycji i sztuki ludowej. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Łomża.

Flejterski S., 2008. Świadomość i kultura ekonomiczna gospodarstw domowych. In: Perspektywy ekonomiczna i społeczna. Ed. B. Świecka. Difin, Warszawa.

Gałaj D., 1997. Rola kultury w rozwoju wsi. In: Czy to zmierzch kultury ludowej. Ed. A. Dobroński. Stopka, Łomża, 144-155.

Gołębiowski B., 1997. Kultura ludowa i polskie kompleksy. In: Czy to zmierzch kultury ludowej. Ed. A. Dobroński. Stopka, Łomża, 164-176.

Hałasiewicz A., Kaleta A., 2000. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - wybrane aspekty. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.

Jędrysiak T., 2010. Wiejska turystyka kulturowa. PWE, Warszawa.

Karwińska A., 2007. Odkrywanie socjologii. PWN, Warszawa.

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013. 2004. Ministerstwo Kultury, Warszawa.

Sulima R., 1997. Kultura ludowa i polskie kompleksy. In: Czy to zmierzch kultury ludowej. Ed. A. Dobroński. Stopka, Łomża, 109-116.

The Encyclopedia of Management. www.mfile.pl.

Ustawa z 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej. 2001. Dz U. Nr 49, poz. 508.
Download

Published : 2011-12-31


Ciążkowska-Gaj, J. (2011). Economical Aspects of Folk Culture as an Element of Balanced Regional Development. Journal of Agribusiness and Rural Development, 20(2), 13-24. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/717

Jolnta Ciążkowska-Gaj  lolac1@o2.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.