Purchasing Preferences for Convenient Food of Poultry Origin in Opinion of Young University StudentsAbstract

Convenient food of poultry origin is becoming increasingly competitive compared to traditional meat and meat products and thus gaining in popularity. Students irregular lifestyle and lack of time to prepare meals make convenient food preferred by them. Attempts were made to learn student respondents' views on consumption, product offer, as well as purchasing preferences for convenient food of poultry origin. Consumers surveyed indicated that they often consumed elements of poultry carcasses and concentrates such as bouillon cubes, and instant soups. Majority of respondents affirmed that offers of convenient poultry products were satisfactory. Ease of meals preparation and time - saving were two factors that contributed significantly to purchasing preferences. In the opinion of those surveyed low price could be the key factor that influenced frequent purchases of convenient food.

Keywords

Food; Convenience food; Food consumption; Consumer preferences; Youth; Students; Poultry meat

Adamczyk G., 2010. Popularność "żywności wygodnej". J. Agribus. Rural Dev. 4 (18), 5-13.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., 2012. University students perception of convenience food based on poultry products. Practical applications of environmental research. Nauka dla Gospodarki 3, 147-154.

Babicz-Zielińska E., 2010. Postawy konsumentów wobec nowej żywności. Zesz. Nauk. Akad. Mor. Gdyn. 65, 17-22.

Babicz-Zielińska E., Jeżewska-Zychowicz M., Laskowski I., 2010. Postawy i zachowania konsumentów w stosunku do żywności wygodnej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4 (71), 141-153.

Babicz-Zielińska E., Zabrocki R., 2007. Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości żywności. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 6 (55), 81-86.

Dąbrowska A., Babicz-Zielińska E., 2011. Consumer's behaviors with reference to novel food. Hygeia Public Healt 46 (1), 39-46.

Grzybowska-Brzezińska M., 2010. Uwarunkowania zmian konsumentów na rynku żywności. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., Probl. Zarz. Finans. Mark. 609, 16, 309-320.

Gutkowska K., 2011. Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności. Konsumpcja i Rozwój 1, 108-119.

Górecka D., Czarnocińska J., Idzikowski M., Kowalec J., 2009 Postawy osób dorosłych wobec żywności funkcjonalnej w zależności od wieku i płci. Żywność. Nauka.
Technologia. Jakość 4 (65), 320-326.

Górska-Warsewicz H., 2007. Żywność wygodna w sektorze mięsnym. Przem. Spoż. 4, 36-37.

Kicińska J., 2009. Psychologiczno-społeczne determinanty zachowań młodych nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych. J. Agribus. Rural Dev. 4 (14), 85-94.

Krełowska-Kułas M., 2005. Badania preferencji konsumenckich żywności wygodnej. Zesz. Nauk. AE Krak. 678, 141-148.

Makała H., 2004. Konsumenci na rynku żywności. Przem. Spoż. 7, 14-23.

Makała H., Olkiewicz M., 2004. Zasady opracowywania nowych produktów z uwzględnieniem oczekiwań konsumentów, na przykładzie mięsa i jego przetworów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 1 (38), 120-13.

Malczyk E., Misiarz M., Złoteńska-Synowiec M., Ratajczyk D., 2013. Zachowania nabywcze wybranej grupy studentów wobec mrożonej żywności wygodnej. Piel. Zdr. Publ. 3, 3, 249-255.

Myszkowska-Ryciak J., Kraśniewska A., Harton A., Gajewska D., 2011. Porównanie wybranych zachowań żywieniowych studentek Akademii Wychowania Fizycznego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Probl. Hig. Epidemiol. 92 (4), 931-934.

Mojka K., 2012. Wybrane produkty żywności wygodnej - ocena preferencji i częstotliwości ich spożycia wśród studentów. Probl. Hig. Epidemiol. 93 (4), 828-833.

Nowak M., Trziszka T., 2006. Preferencje konsumentów żywności wygodnej z mięsa drobiowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2 (47), 133-141.

Nowak M., Trziszka T., 2010. Zachowania konsumentów na rynku mięsa drobiowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 1 (68), 114-120.

Olejniczak T. 2010. Determinanty zachowań konsumentów na Polskim rynku żywności wygodnej. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., Probl. Zarz. Finans. Mark. 609, 16, 321-331.

Smolińska T., Kopeć W., 2009. Przetwórstwo mięsa drobiu - podstawy biologiczne i technologiczne. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.

Szwacka-Mokrzycka J., 2013. Tendencje rozwojowe popytu i podaży żywności w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa.

Published : 2014-12-31


Augustyńska-Prejsnar, A., Ormian, M., & Gajdek, G. (2014). Purchasing Preferences for Convenient Food of Poultry Origin in Opinion of Young University Students. Journal of Agribusiness and Rural Development, 34(4), 17-26. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/460

Anna Augustyńska-Prejsnar  augusta@univ.rzeszow.pl
Uniwersytet Rzeszowski  Poland
Małgorzata Ormian 
Uniwersytet Rzeszowski  Poland
Grażyna Gajdek 
Uniwersytet Rzeszowski  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.