Intensification or Extensification of Polish Agriculture? - In Searching of Directions of Changes. A Case Study: The North-Western Region of Poland


Abstract

This paper presents results of research referring to the evaluation of agriculture in relation to its tendency to intensifi cation or extensifi cation. The study was conducted at the commune level of the North-Western Region of Poland. During the investigation, the following groups of indicators were used: capital outlays, market-oriented production, agricultural land management, agrarian patterns, eco-natural conditions and socio-demographic conditions. As a result, four various types of farming have been distinguished.

Keywords

Agricultural production; Intensification of production; Investments in agriculture

Bank Danych Lokalnych. Retrieved April 11, 2014, from http://www.stat.gov.pl/bdl.

European Model of Agriculture - Challenges Ahead, 2006. A Background Paper for the Meeting of Ministers of Agriculture in Oulu. Retrieved April 11, 2014, from http://www.agriregionieuropa.univpm.it/materiale/background_ paper.pdf.

Floriańczyk, Z, Buks, J. (2013). Wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych a optymalny płodozmian. J. Agribus. Rural Dev., 4(30), 37-46.

GUS (2013). Rocznik Demografi czny 2013. Warszawa: GUS. Retrieved April 11, 2014, from www.stat.gov.pl/cps/rde/ xbcr/gus/rs_rocznik_demografi czny_2013.pdf.

Kołodziejczak, A. (2010). Modele rolnictwa, a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim. Poznań: Wyd. Nauk. UAM.

Kowalczyk, S., Sobiecki, R. (2011). Europejski model rolnictwa - uwarunkowania ewolucji. Rocz. Nauk Roln., 98(3), 9-20.

Markuszewska, I. (2013). Changes of agricultural landscape pattern - non-natural driving forces analyzing based on the North-Western Region of Poland. Quaest. Geogr., 32(1), 5-14.

OECD (2001). Multifunctionality: towards an analytical framework. Report. Retrieved http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/40782727.pdf.

Pinto-Correia, T., Breman, B. (2008). Understanding marginalisation in the periphery of Europe: a multidimensional process. W: F. Brouwer, T. Rheenen, A. M.
Elgersma, S. Dhillion (eds.), Sustainable Land Management: Strategies to Cope with the Marginalization of Agriculture (p. 11-40). Edward Elgar Publ.

Skubiak, B. (2013). Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich. J. Agribus. Rural Dev., 2(28), 215-224.

Stola, W., Szczęsny, R. (2004). Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa. W: I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza Polski. Warszawa: PWE.

Wilkin, J. (2008). Ewolucja paradygmatów rozwoju obszarów wiejskich. Wieś i Roln. 3, 18-28.

Woch, F., Wierzbicki, K., Eymontt, A., Dzikowska-Ilkowska, A., Syp, A., Kopiński, J., Pietrucha, C., Nierubcka, M., Miklewski, A., Masloch, P. (2011). Efektywność
gospodarcza i ekonomiczna scalania gruntów w Polsce. Monografie i Rozprawy Naukowe 32. Puławy: IUNiG-PIB.

Woś, A., Zegar, J. S. (2002). Rolnictwo społecznie zrównoważone. Warszawa: IERiGŻ.
Download

Published : 2015-12-31


Markuszewska, I. (2015). Intensification or Extensification of Polish Agriculture? - In Searching of Directions of Changes. A Case Study: The North-Western Region of Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 35(1), 67-73. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.7

Iwona Markuszewska  iwmark@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
1

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.