Model of Investments in the Agricultural Real Property MarketAbstract

W opracowaniu przedstawiono model inwestycyjny w postaci tzw. strategicznej karty inwestycyjnej, jako kompleksowe podejście do realizacji inwestycji w nieruchomości rolne. Istota modelu sprowadza się do oceny uwarunkowań finansowo-ekonomicznych i strategicznych występujących na rynku nieruchomości rolnych. Ocenę inwestycji zdefiniowano w aspektach: efektywności ekonomicznej, rynkowej, społeczno- -środowiskowej oraz tzw. opcji inwestycyjnych. 

Keywords

Real estate; Agriculture; Investments in agriculture; Methods of investment evaluation; Agricultural real properties

Kozłowski W., 2007. Strategiczna karta inwestycyjna. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. AE, Wrocław.

Kucharska-Stasiak E., 2007. Nieruchomość w gospodarce rynkowej. PWN, Warszawa.

Łaguna T.M., 2001.Wycena nieruchomości i gospodarstw rolnych. ZCO, Zielona Góra.

Pastusiak R., 2003. Ocena efektywności inwestycji. Cedewu, Warszawa.

Trocki M., Grucza B., 2007. Zarządzanie projektem europejskim. PWE, Warszawa.

Woźniak-Sobczak B., 2001. Aktywne i pasywne strategie przedsiębiorstwa. Wyd. AE, Katowice.

Ziarkowski R., 2004. Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych. Wyd. AE, Katowice.

Published : 2009-12-31


Kozłowski, W. (2009). Model of Investments in the Agricultural Real Property Market. Journal of Agribusiness and Rural Development, 14(4), 125-133. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1036

Waldemar Kozłowski  wkozlowski@xl.wp.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.