L Międzynarodowe Colloquium Biometryczne

Polskie Towarzystwo Biometryczne

Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji

L Międzynarodowe Colloquium Biometryczne

Szamotuły 6-8 września 2021

dedykowane

Pani Profesor Mirosławie Wesołowskiej-Janczarek

z okazji 80-lecia urodzin

Towarzystwo zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w związku z sytuacją pandemiczną