Rejestracja

Rejestracja uczestników konferencji

Rejestracja jest możliwa do dnia 30 czerwca 2019 r.,
poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
w formie pliku w formacie programu Word
[formularz do pobrania]
i odesłanie wypełnionego formularza na
e-mail: konferencjauphsiedlce7@gmail.com,

oraz

e-mail: polbiom@up.poznan.pl