Komitet Organizacyjny

  • Dr hab. Agata Grużewska, prof nadzw. UPH – przewodnicząca
  • Dr hab. Bogna Zawieja – administrowanie stroną internetową
  • Dr inż Marek Niewęgłowski
  • Dr inż. Agnieszka Ginter
  • Dr Tomasz Kacprzak
  • Olimpia Tararuj – sekretarz