Rekrutacja

PROJEKT ZAKOŃCZONY - REKRUTACJA ZAMKNIĘTA!

Zachęcamy do śledzenia strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - w przypadku realizacji kolejnych projektów dofinansowanych z EFS to własnie tam w pierwszej kolejności pojawią się informacje.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu”

 
1 Początek 2 Podgląd 3 Zakończone
Wybierz jedną ze ścieżek wsparcia (propozycje ścieżek do pobrania w zakładce „O Projekcie – ścieżki wsparcia”)*: UWAGA: ścieżki 1 i 3 oferujące szkolenia zawodowe są przeznaczone wyłącznie dla Studentów/ek ostatniego semestru studiów magisterskich (Studenci/tki studiów licencjackich nie są objęci tą formą wsparcia) Na ostateczną kwalifikację do wybranej ścieżki wsparcia wpływ będzie miała liczba zdobytych podczas rekrutacji punktów. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www Projektu
Jeden Student może wziąć udział tylko w 1 szkoleniu zawodowym.
Jeden Student może wziąć udział tylko w 1 szkoleniu zawodowym.
Wybierz według swojego kierunku !
W Projekcie mogą wziąć udział wyłącznie Studenci studiów stacjonarnych
DANE PERSONALNE
OSIĄGNIĘCIA I PREFERENCJE
Zaokrąglenie zgodnie z zasadami matematyki
Możliwy wybór wielokrotny
Udokumentowana działalność na rzecz Wydziału i Uczelni
(Komisja, Rada Wydziału, Senat i/lub samorząd Studencki)
(w tym m.in. udział w targach, konferencjach (krajowych i/lub zagranicznych), udział w wydarzeniach promujących Uczelnię (np. Noc Naukowców, Festiwal Nauki); praca na rzecz jednostek Uczelni (np. prowadzenie/aktualizowanie strony www Instytutu/Katedry/Wydziału)
Warsztaty kompetencji przedsiębiorczych i/lub Warsztaty kompetencji interpersonalnych i analitycznych
Zgłaszając się do wzięcia udziału w warsztatach „miękkich” zyskujesz dodatkowe punkty podczas rekrutacji! Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Możliwy wybór wielokrotny
Doświadczenie zawodowe