Studia podyplomowe

Skierowane są do absolwentów studiów wyższych, w szczególności do pracowników Lasów Państwowych. Przekazują one w przystępnej formie (zwłaszcza leśnikom – niefinansistom) wiedzę o rachunkowości i zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Oferowany zasób danych i informacji może pomóc słuchaczom uzyskać wiedzę w zakresie skutków prawnych i finansowych codziennych zdarzeń rzeczowych powstających w pracy zawodowej. 
Stawiane cele: pogłębienie, poszerzenie i utrwalenie wyniesionej ze studiów podstawowej wiedzy
z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości w jednostkach Lasów Państwowych.  
Realizacja zakładanych efektów kształcenia umożliwi słuchaczom poszerzyć ich kompetencje zawodowe.