Studia podyplomowe

Skierowane są  do absolwentów studiów wyższych, w szczególności  do pracowników Lasów Państwowych. Przekazują one w przystępnej formie (zwłaszcza leśnikom – niefinansistom) wiedzę o  rachunkowości i zarządzaniu finansami  przedsiębiorstwa. Oferowany zasób  danych i informacji może pomóc słuchaczom uzyskać wiedzę  w zakresie skutków prawnych  i finansowych   codziennych zdarzeń rzeczowych powstających w pracy zawodowej. 
Stawiane cele: pogłębienie, poszerzenie i utrwalenie wyniesionej ze studiów podstawowej wiedzy
z zakresu  zarządzania finansami i rachunkowości w jednostkach Lasów Państwowych.  
Realizacja  zakładanych efektów kształcenia  umożliwi słuchaczom poszerzyć  ich kompetencje zawodowe.