Waste Management in Poland (2012-2013) - Spatial Analysis


Abstract

The condition of the waste management development is a complex phenomenon described by eight diagnostic variables. The purpose of the paper is to indicate regional discrepancies in the scope of shaping of the phenomenon in 2012 and 2013. To achieve the purpose, the multivariate analysis was applied, with a particular focus on the zero unitarization method. As a result of application of the aforementioned methods, the ranking of voivodeships with respect to the level of their waste management development was obtained. Further, the voivodeships were divided into four groups: at a very high, high, moderate, and low level of the waste management development. The level of the waste management development is not evenly distributed between given voivodeships. There are signifi cant discrepancies within the investigated area between the voivodeships leading in the ranking (Mazowieckie), and the last voivodeship in the fourth group(Świętokrzyskie) - [I(Qi)52.5 in 2013].

Keywords

Gospodarka odpadami; Analiza statystyczna; Województwo

GUS (2013). Ochrona Środowiska - Environment 2013. Warszawa: GUS.

GUS (2014). Ochrona Środowiska - Environment 2014. Warszawa: GUS.

Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju and zasoby and strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegl. Stat., 4.

Kukuła, K. (1986). Propozycja miary zgodności układów porządkowych. Zesz. Nauk. AE Krak.

Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Kukuła, K. (2014). Regionalne zróżnicowanie stopnia zanieczyszczenia środowiska w Polsce a gospodarka odpadami. Przeds. Zarz., XV, 8, I.

Skorwider-Namiotko, J. (2015). Poziom rozwoju biogospodarki w Polsce w ujęciu regionalnym - próba pomiaru. Stud. Ekon. Reg., 8, 1.
Download

Published : 2016-12-31


Kukuła, K. (2016). Waste Management in Poland (2012-2013) - Spatial Analysis. Journal of Agribusiness and Rural Development, 40(2), 345-354. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.38

Karol Kukuła  ksm@ur.krakow.pl
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.