Pracownia Badania Związków Lotnych i Aktywnych Sensorycznie

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Flavor Research Programme Poster