Pracownia Badania Związków Lotnych i Aktywnych Sensorycznie

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Flavour: From Food to Perception

Na początku 2017 roku wydawnicwo Springer wydało książkę pt. Solid Phase Microextraction: Recent Developments and Applications.

Książka opisuje aktualne doniesienia i wykorzystanie techniki SPME w badaniach. W pierwszej części skupia się na podstawach SPME, zaś kolejne przedstawiają zastosowanie techniki SPME w analizach środowiskowych, analizie żywności (związkach lotnych i nielotnych) oraz bioanalizie.

Rozdział obejmujący wykorzystanie SPME w analizie związków zapachowych (Application of Solid Phase Microextraction in Food Analysis—Flavor and Off-Flavor Sampling) został napisany przez prof. dr hab. Henryka H. Jeleń, dr hab. Małgorzatę Majcher oraz mgr inż. Annę Gracką.