Pracownia Badania Związków Lotnych i Aktywnych Sensorycznie

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu powstał w roku 1962 jako (wtedy) Wydział Technologii Rolno-Spożywczej. W strukturze Wydziału w chwili jego powstania były Katedry: Technologii Rolnej, Technologii Mięsa, Technologii Zbóż, Technologii Owoców i Warzyw. Włączono też wtedy do struktury Wydziału Katedry Chemii Stosowanej, Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Spożywczego, oraz Katedry Fizyki i Matematyki.
Pracownia Koncentratów Spożywczych została powołana w 1967 roku jako jednostka organizacyjna Katedry Technologii Rolnej. Jej kierownikiem został doc. dr hab. Edward Kamiński. Pracownia została przekształcona w Zakład Koncentratów Spożywczych w momencie powołania na Wydziale Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego (1970). W strukturze tego Instytutu Zakład (obecnie jako pracownia) funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W latach 1997-2014 kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Erwin Wąsowicz, a od roku 2014 do reorganizacji Wydziału w roku 2020 – prof. dr hab. Henryk Jeleń. W roku 2014 została także zmieniona nazwa zakładu na Zakład Chemii Żywności i Analizy Instrumentalnej, która odzwierciedlała zarówno profil zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Zakład oraz charakter prowadzonych badań. W związku z reorganizacją Wydziału od roku 2020 Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego funkcjonuje jako Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, a rolę zakładów przejęły pracownie.
Badania prowadzone w Zakładzie od początku jego powstania związane były z oceną jakości żywności za pomocą metod instrumentalnych, przede wszystkim chromatograficznych i głównie dotyczyły związków lotnych żywności w różnych aspektach oraz lipidów. Obecnie po reorganizacji pracownia zajmuje się głównie związkami lotnymi i zapachowymi żywności, oraz związkami powiązanymi z metabolitami lotnymi i związkami sensorycznie aktywnymi (m. in. aminokwasy, cukry, lipidy, związki fenolowe)