Pracownia Badania Związków Lotnych i Aktywnych Sensorycznie

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Badania rutynowe:

Z zakresu analityki związków lotnych i zapachowych:

  • ocena składu olejków eterycznych metodą GC/MS,
  • oznaczanie ubocznych lotnych produktów fermentacji alkoholowej za pomocą GC, HS-GC (alkohole wyższe, aldehydy, metanol, estry),
  • profil związków lotnych produktów spożywczych techniką GC/MS, GC x GC-MS,
  • Zmiany zawartości związków lotnych/zapachowych w procesach technologicznych i przechowywania produktów,
  • Profilowa analiza sensoryczna produktów spożywczych.

Badania nierutynowe:

  • Identyfikacja obcych zapachów żywności lub kluczowych związków zapachowych za pomocą SAFE-GC-O (AEDA),
  • Analiza ilościowa związków zapachowych za pomocą GC-MS, GCxGC-MS, GC-MS/MS,
  • Rozwiązywanie problemów technologicznych związanych ze zmianami aromatu produktów.

Kursy „zastosowanie chromatografii gazowej i spektrometrii mas w analizie żywności w różnych wariantach dla pracowników laboratoriów zakładowych