Pracownia Badania Związków Lotnych i Aktywnych Sensorycznie

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

dr hab. inż.
Majcher

Pokój: 18
Telefon: 004861-8487398
e-mail: majcherm(at)up.poznan.pl
ORCID
Research Gate
godziny dyżurów:

Stanowisko: adiunkt

Wykształcenie:

1999 – inż. Institute Superieur de l’Agroalimentaire w Paryżu
1999 – mgr inż. Wydział Technologii Żywności, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
2006 – dr inż. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2015 – dr hab. nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia

Zainteresowania naukowe:

Związki zapachowe żywności: chemia, analityka, biotechnologia

Staże, kursy i szkolenia:

24-25.07.2013 Szkolenie z metod statystycznych w obróbce danych związków zapachowych – LECO ChromaTOF – Statistical Compare, Praga, Czechy
26-27.04.2010 Szkolenie ze spektrometrii masowej w analizie żywności – Mass Spectrometry in food analysis, Poznań
26 – 27.04.2010 Szkolenie: Application of ambient mass spectrometry for the analysis of food contaminants/residues and metabolomic fingerprinting: Seminar and training. Institute of Chemical Technology, Praga, Czechy
27.04-1.05.2009 Szkolenie z metod ultrafiltracji w produkcji serów (Ultrafiltration Cheese Making Course)
26-30.05.2008 Szkolenie z zakresu pełnej dwywymiarowej chromatografii gazowej GCxGC, 5th GCxGC Symposium, Riva del Garda, Italy
20-24.02.2006 Szkolenie z zakresu metod spetroskopowych (NIR), Teagasc Ashtown, Irlandia
31.05-04.06.2004 Polska, Poznań, Warsztaty „Metody immunochemiczne w badaniach i analizie żywności” organizowane przez AR
10.2000-10.2001 Stanowisko: Analityka GC/MS w laboratorium badań środowiskowych, Philip Environmental Lab, Reading, USA
01-07.2000 Staż naukowy, Unilever R&D Flavor Division, Vlaardingen, Holandia

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Chemia żywności
Język obcy – angielski

Fakultet:

Biotransformacje i biokonwersje
Techniki Separacyjne i łączone
Techniki przygotowania próbek

Najważniejsze publikacje:

  1. Majcher M. A., Klensporf-Pawlik D., Kaczmarek A., Pikul J., Jeleń H., SPME-MS-Based Electronic Nose as a Tool for Determination of Authenticity of PDO Cheese, Oscypek. Food Analytical Methods, 2015,  8: 2211-2217.
  2. Majcher M. A., Kamila Myszka, Justyna Kubiak, Henryk H. Jeleń. Identification of key odorants of fried cottage cheese and contribution of Galactomyces geotrichum MK017 to the formation of 2-phenylethanol and related rose-like aroma compounds. International Dairy Journal 39 (2014) 324-329.
  3. Majcher M. A., Dorota Klensporf-Pawlik, Mariusz Dziadas, Henryk H Jeleń. Identification of Aroma Active Compounds of Cereal Coffee Brew and Its Roasted Ingredients. J. Agric. Food Chem., 2013, 61 (11), pp 2648–2654.
  4. Majcher M. A, Henryk H. Jeleń. Key Odorants of Oscypek, a Traditional Polish Ewe’s Milk Cheese. J. Agric. Food Chem., 2011, 59 (9), pp 4932–4937.
  5. Majcher M, Goderska K., Pikul J., Jeleń H. Changes in volatile, sensory and microbial profiles during preparation of smoked ewe cheese J Sci Food Agric. Volume 91, Issue 8, pages 1416–1423, June 2011.
  6. Majcher M. A., P. Ławrowski, H. Jeleń (2010). Comparison of original and adulterated Oscypek cheese based on volatile and sensory profiles. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 9(3), 265-275.
  7. Majcher M., Jeleń H, Comparison of SPME, SAFE and SDE methods suitability for isolation of flavor compounds from extruded potato snacks. J. of Food Comp. Anal. 22: 606-612, (2009).
  8. Majcher M., Jeleń H.H. Acrylamide formation in low-fat potato snacks and its correlation with color development. Food Additives and Contaminants 24: 337-342 (2007)
  9. Majcher M., Jeleń H.H. Effect of cysteine and cystine addition on sensory profile and potent odorants of extruded potato snacks. Journal of Agricultural and Food Chemistry 55, (14), 5754-5760 (2007)
  10. Majcher M.A., Jeleń H.H “Identification of potent odorants formed during the preparation of extruded potato snacks: J. Agric Food Chem. 53: 6432-6437 (2005)