Pracownia Badania Związków Lotnych i Aktywnych Sensorycznie

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Zakład Chemii Żywności i Analizy Instrumentalnej
oraz Katedra Biotechnologii i Mikrobioligii Żywności
mają zaszczyt zaprosić na
wykłady
pracowników Wydziału Chemii, Instytutu Chemii Żywności i Biotechnologii
Politechniki w Brnie

Wykłady odbędą się w dniu
25.03.2019 (poniedziałek) w godzinach 13.00 – 15.00
w Sali seminaryjnej Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności,
ul. Wojska Polskiego 48

  1. Prof. Ivana Marova: Introduction: i) Faculty of Chemistry BUT, Department of Food Chemistry and Biotechnology. ii) Microbial cell factories and some of their specific metabolites produced under bio- refinery concept
  2. Dr Jaromir Porizka: Elemental analysis as a tool for authentication of wine
  3. Assoc. Prof. Pavel Divis: Diffusive gradients in thin films technique – from environmental chemistry to food analysis
  4. Assoc. Prof. Stanislav Obruca: Polyhydroxyalkanoates, microbial bioplastics – biological function and biotechnological production

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką wykładów i możliwościami współpracy w Brnie.