Dla Kandydatów

Rekrutacja

Studia I stopnia – inżynierskie

Termin rekrutacji on-line na studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) – czerwiec-wrzesień.

Ekoenergetyka

Informatyka stosowana

Gospodarka przestrzenna

Inżynieria środowiska

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria rolnicza

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

 

Wymagane maturalne przedmioty kierunkowe: biologia albo chemia, albo informatyka, albo fizyka z astronomią, albo geografia albo matematyka.

Rekrutacja

 

Studia II stopnia – magisterskie

Termin rekrutacji on-line na studia II stopnia:

  • stacjonarne  – styczeń-luty.
  • niestacjonarne – czerwiec-wrzesień.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Ukończone studia pierwszego stopnia na kierunkach: Inżynieria środowiska, Budownictwo – kwalifikacja bez egzaminu.

Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów inżynierskich – obowiązuje zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, jeśli zbieżność efektów kształcenia jest mniejsza niż 75%. Informacje o egzaminie i zagadnienia egzaminacyjne w poniższym linku.

Zagadnienia-test kwalifikacyjny na II stopień IŚ

Rekrutacja

 

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

Ukończone studia pierwszego stopnia na kierunkach: Inżynieria i gospodarka wodna, Inżynieria środowiska, Budownictwo, Melioracje wodne i Ochrona środowiska – kwalifikacja bez egzaminu.

Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów inżynierskich – obowiązuje zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, jeśli zbieżność efektów kształcenia jest mniejsza niż 75%. Informacje o egzaminie i zagadnienia egzaminacyjne w poniższym linku.

Zagadnienia na test kwalifikacyjny na II stpopień IGW

Rekrutacja

 

GOSPODARKA WODNA

Wymagane ukończone studia pierwszego stopnia na kierunkach: Gospodarka przestrzenna, Architektura krajobrazu, Ochrona środowiska lub pokrewne – kwalifikacja bez egzaminu.

Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów inżynierskich – obowiązuje zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, jeśli zbieżność efektów kształcenia jest mniejsza niż 75%. Zagadnienia egzaminacyjne w pliku poniżej.

Rekrutacja

Zagadnienia na egzamin kwalifikacyjny na II stopień GP 

 

EKOENERGETYKA

 

Ukończone studia pierwszego stopnia na kierunkach: Ekoenergetyka, Odnawialne źródła energii,  Energetyka – kwalifikacja bez egzaminu.

Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów inżynierskich – obowiązuje rozmowa kwalifikacyjnego, jeśli zbieżność efektów kształcenia jest mniejsza niż 70%. Informacje o rozmowie kwalifikacyjnej i zagadnieniach poruszanych podczas tej rozmowy w poniższym linku.

Zagadnienia – test kwalifikacyjny na II stopień – Ekoenergetyka

Rekrutacja

 

INŻYNIERIA ROLNICZA

 

Ukończone studia pierwszego stopnia na kierunkach: Inżynieria rolnicza, Technika rolnicza i leśna, Maszyny robocze – kwalifikacja bez egzaminu.

Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów inżynierskich – obowiązuje rozmowa kwalifikacyjnego, jeśli zbieżność efektów kształcenia jest mniejsza niż 70%. Informacje o rozmowie kwalifikacyjnej i zagadnieniach poruszanych podczas tej rozmowy w poniższym linku.

Zagadnienia – test kwalifikacyjny na II stopień – IR

Rekrutacja

 

INFORMATYKA STOSOWANA

Ukończone studia pierwszego stopnia na kierunkach: Informatyka stosowana, Informatyka – kwalifikacja bez egzaminu.

Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów inżynierskich – obowiązuje rozmowa kwalifikacyjnego, jeśli zbieżność efektów kształcenia jest mniejsza niż 70%. Informacje o rozmowie kwalifikacyjnej i zagadnieniach poruszanych podczas tej rozmowy w poniższym linku.

Zagadnienia – test kwalifikacyjny na II stopień – IS

Rekrutacja

 

Dane kontaktowe do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Kierunki:

  • Gospodarka przestrzenna
  • Inżynieria i gospodarka wodna
  • Inżynieria środowiska, geotechnologie
  • Hydrotechnika, transport wodny

tel.kom.:  507 927 254
e-mail:  rekwi_1@up.poznan.pl

Kierunki:

  • Ekoenergetyka
  • Informatyka stosowana
  • Inżynieria rolnicza

tel.kom.:  507 927 276
e-mail:  rekwi_2@up.poznan.pl

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań