Centrum OZE

Centrum OZE

Centrum Odnawialnych Źródeł Energii,
   jest  jednostką afiliowaną przy
   Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
   Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Głównym celem Centrum 
    jest promocja i rozwój wykorzystania
   odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce
   poprzez działalność edukacyjną i badawczą.

Zakres działania Centrum obejmuje:
    energię wiatru,
    energię promieniowania słonecznego,
    geotermię
    oraz efektywność energetyczną.

 

Kontakt:

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań