Wydział

Struktura

Instytut Budownictwa i Geoinżynierii

ul. Piątkowska 94 E, 60-649 Poznań,
tel.  061 846-6402, fax. 061 846-6402
e-mail: ibig@up.poznan.pl
http://www.up.poznan.pl/ibig

Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Wojciech Tschuschke, prof. nadzw.

Pracownia Budownictwa i Konstrukcji Inżynierskich
Pracownia Mechaniki i Metod Komputerowych
Pracownia Geotechniki
Pracownia Urbanistyki i Architektury
Pracownia Meteorologii


Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji

ul. Piątkowska 94 E, 60-649 Poznań,
tel.  061 846-6418, 
e-mail: imksig@up.poznan.pl
http://www1.up.poznan.pl/imksig

Dyrektor Instytutu:  prof. UPP dr hab. inż. Mariusz Sojka

Pracownia Geoinformacji i Hydrologii
Pracownia Gospodarki Przestrzennej i Geodezji
Pracownia Melioracji i Kształtowania Środowiska
Pracownia Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Wodnymi


Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

ul. Piątkowska 94 C, 60-649 Poznań,
tel.  061 846-6510, 
e-mail: justurb@up.poznan.plerstan@up.poznan.plekologia@up.poznan.pl
http://www.up.poznan.pl/keios

Kierownik Katedry:   Prof. UPP dr hab. inż. Ryszard Staniszewski

Pracownia Bioklimatologii


Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji

ul. Piątkowska 94 E, 60-649 Poznań,
tel.  061 846-6437, fax. 061 846-6438
e-mail: kgir@up.poznan.pl
http://www.up.poznan.pl/kgir

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Jolanta Komisarek

Pracownia Gleboznawstwa i Kształtowania Zasobów Glebowych
Pracownia Rekultywacji


Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej

ul. Piątkowska 94 A, 60-649 Poznań,
tel.  061 848-7726, fax. 061 848-7726
e-mail: budwod@up.poznan.pl
http://www.up.poznan.pl/kiwis

Kierownik Katedry:  dr hab. inż. Tomasz Kałuża prof. nadzw.

Pracownia Zaopatrzenia w Wodę i Sanitacji Wsi
Pracownia Inżynierii Wodnej


 

Centrum Odnawialnych Źródeł Energii

ul. Piątkowska 94 B, 60-649 Poznań,
Wakat

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE