Wydział

Rada Naukowa Dyscypliny

S K Ł A D
Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 1. prof. UPP dr hab. inż. Jerzy Bykowski - dziekan
 2. prof. UPP dr hab. inż. Klaudia Borowiak – prodziekan ds. nauki
 3. prof. UPP dr hab. inż. Małgorzata Makowska – prodziekan ds. studiów
 4. dr inż. Anna Szymczak-Graczyk – prodziekan ds. studiów
 5. prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski
 6. prof. dr hab. inż. Jolanta Komisarek
 7. prof. dr hab. Janusz Olejnik
 8. prof. dr hab. inż. Janina Zbierska
 9. prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska
 10. prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz
 11. prof. UPP dr hab. inż. Radosław Juszczak
 12. prof. UPP dr hab. Jacek Leśny (przedstawiciel ZNP)
 13. prof. UPP dr hab. inż. Wojciech Tschuschke
 14. prof. UPP dr hab. inż. Bogdan Chojnicki
 15. prof. UPP dr hab. Maria Drapikowska
 16. dr hab. inż. Michał Fiedler
 17. prof. UPP dr hab. inż. Anna Grabiec
 18. prof. UPP dr hab. inż. Tomasz Kałuża
 19. prof. UPP dr hab. inż. Jolanta Kanclerz
 20. dr hab. inż. Mariusz Korytowski
 21. dr hab. inż. Ireneusz Laks
 22. dr hab. inż. Piotr Lewandowski
 23. dr hab. inż. Daniel Liberacki
 24. prof. UPP dr hab. inż. Agnieszka Ewa Ławniczak-Malińska
 25. dr hab. inż. Krzysztof Otremba
 26. dr hab. inż. Piotr Stachowski
 27. prof. UPP dr hab. inż. Ryszard Staniszewski
 28. dr hab. inż. Rafał Stasik
 29. prof. UPP dr hab. inż. Mariusz Sojka
 30. dr hab. Marcin Spychała
 31. dr hab. inż. Zbigniew Sroka
 32. dr hab. inż. Adam Zydroń
 33. dr hab. inż. Paweł Zawadzki
 34. dr inż. Sławomir Gogolik
 35. dr inż. Tomasz Dysarz
 1. dr inż. Krzysztof Górski
 2. dr inż. Mateusz Hämmerling
 3. dr inż. Jacek Mądrawski
  
 4. dr inż. Anna Smoczkiewicz-Wojciechowska
 5. dr inż. Natalia Walczak
 6. dr inż. Daniel Zawal
 7. dr inż. Jacek Mądrawski
 8. mgr inż. Maciej Kroll
 9. mgr inż. Marta Sybis
 10. dr inż. Klaudia Ziemblińska
 11. dr Żaneta Dwornikowska
 12. mgr inż. Marta Szostak
 13. Emilia Wytykowska-Sroka
 14. Joanna Kocięcka
 15. Klaudia Lewandowska 
 16. Marta Pachciarek
 17. Beata Pietrzak
 18. Konrad Spychalski
 19. Paulina Sterczyńska
 20. Michał Woźniak
 21. Katarzyna Wiśniewska
 22. Monika Ziemińska
 23. Laura Żądło
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE