Studia doktoranckie

Przydatne strony

Strona Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska www1.up.poznan.pl/wisgp

 

Strona UP w Poznaniu www.puls.edu.pl

 

 

 

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów www1.up.poznan.pl/radadok

 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów www.krd.org.pl

 

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbir.pl

 

Narodowe Centrum Nauki www.ncn.gov.pl

 

 

 

Strona poświęcona praktycznym poradom dotyczących zdobywania dotacji na badania naukowe www.granty-na-badania.com

 

Polska baza konferencji naukowych i branżowych www.bazakonferencji.pl

 

 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE