Studia doktoranckie

Kontakt

Kierownik Studium Doktoranckiego

 

prof. UPP dr hab. inż. Jolanta Kanclerz

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

pok. 243

tel. 61 8466432

e-mail: jolanta.kanclerz@up.poznan.pl

 

Sekretariat

mgr inż. Iwona Sielska-Kotlarek

Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

tel: 061-848-70-73

Sekretariat Studiów Doktoranckich WISGP

kom: 507-322-913 

e-mail: iwona.sielska@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE