dr hab. Bogdan H. Chojnicki, prof. nadzw.

04-04-2017

   
Imię i nazwisko, stopień  dr hab. Bogdan H. Chojnicki, prof. nadzw.
Indywidualna strona internetowa  
Strona jednostki  www.up.poznan.pl/ka/
Adres e-mail:  bogdan.chojnicki@up.poznan.pl
Tel:  061 646 65 47
Jednostka  Katedra Meteorologii
Kierunki badań  1. Wymiana gazów szklarniowych między ekosystemem a atmosferą
 2. Wpływ warunków klimatycznych na funkcjonowanie ekosystemów
 3. Bilanse wodny i cieplny ekosystemu
 4. Techniki pomiarowe strumieni masy i energii w atmosferze

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE