Dla studentów

Tematy prac dyplomowych

URPD -_instrukcja wgrywania prac dyplomowych do WD dla studentów

Wymogi formalno-prawne pisania prac dyplomowych na WISGP 

Wymogi edytorskie pisania prac dyplomowych

Załączniki

Przykład podglądowy pracy dyplomowej

 

Tematy prac inżynierskich

 

Inżynieria środowiska:

Gospodarka przestrzenna:

Inżynieria i Gospodarka Wodna:

 

Tematy prac magisterskich

 

Inżynieria środowiska:

Gospodarka przestrzenna:

Inżynieria i Gospodarka Wodna:

 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE