Dla studentów

Plany zajęć

Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 semestr letni

 

 

Plany zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020 – semestr letni:

 

IS – Inżynieria Środowiska
GP – Gospodarka Przestrzenna
IiGW – Inżynieria i Gospodarka Wodna
GHTW – Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

 

Przedmioty w module wiedza prawno-ekonomiczna

 

Wykłady biura karier w module wiedza prawno-ekonomiczna

 

Przedmioty społeczno-humanistyczne studia niestacjonarne semestr zimowy 2019/2020

 

IS – studia stacjonarne IS – studia niestacjonarne
I rok – I stopień 

I rok – I stopień 

II rok – I stopień

II rok – I stopień 

III rok- I stopień

III rok – I stopień 

IV rok – I stopień 

IV rok-I stopień 

I rok- II stopień   

I rok – II stopień
II rok – II stopień

II rok – II stopień

GP – studia stacjonarne GP – studia niestacjonarne
I rok –   I stopień

I rok – I stopień 

II rok –  I stopień

II – rok I stopień 

III rok – I stopień 

III rok- I stopień 

IV rok – I stopień 

IV rok – I stopień 

 I rok – II stopień  

 I rok- II stopień

II rok – II stopień 

II rok – II stopień

IiGW – studia stacjonarne  

I rok – I stopień  

 

II rok – I stopień 

 

III rok – I stopień 

 

IV rok – I stopień 

 

I rok- II stopień 

 

II rok- II stopień

 

GHTW – studia stacjonarne

 

I rok – I stopień

 

Geoinformation

 

I rok

 

Environmental engineering and protection

 

I rok

II rok

 

 

 

Kalendarz tygodni

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE