Dla pracowników

Baza aparatury

Lp. Nazwa aparatury Oznaczane parametry Warunki udostępnienia Koszty użyczenia aparatury* Osoba kontaktowa Uwagi Jednostka zarządzająca
1 Spectroquantu NOVA 60 (Merck) N-NO3; N-NO2; NH3; Fe, PO43-; ChZT-Cr analiza na miejscu 6,70; 1; 1,5; 1; 1,4; 6 zł za próbkę Żaneta Dwornikowska (tel 6431) IMKŚiG
2 pH instruments HANNA pH analiza na miejscu koszt własnej pracy IMKŚiG
3 Microcomputer Conductivity meter CC-553 EC analiza na miejscu koszt własnej pracy IMKŚiG
4 Akustyczny prędkościomierz Dopplera prędkość przepływu do uzgodnienia z osobą kontaktową brak danych dr hab. T. Kałuża KWiS
5 Zestaw CX-701 temperatura, pH, EC do uzgodnienia z osobą kontaktową brak danych dr inż. J. Nieć KWiS
6 Przepływomierz terenowy prędkość przepływu do uzgodnienia z osobą kontaktową brak danych dr inż. N. Walczak KWiS
7 Ultradźwiękowy przepływomierz cieczy prędkość przepł. cieczy w rurociągu do uzgodnienia z osobą kontaktową brak danych dr inż. T. Nawrot KWiS
8 Termiczny przepływomierz powietrza objętośc przepływ powietrza w ruroc. do uzgodnienia z osobą kontaktową brak danych dr inż. R Matz KWiS
9 Elektromagnet. młynek hydrometryczny prędkość przepływu do uzgodnienia z osobą kontaktową brak danych dr inż. M. Hammerling KWiS
10 LAI-2000 analizator pokrywy szaty roslinnej do uzgodnienia z osobą kontaktową brak danych dr hab. T. Kałuża KWiS
11 Tensjometry z urządzeniem rejestrującym ciśnienie wody w gruncie do uzgodnienia z osobą kontaktową brak danych dr inż. J. Nieć KWiS
12 Młynek do materiału organiczego przygotowanie materiału do badań analiza na miejscu w pomieszczeniu 009 koszt własnej pracy mgr inż. T. Kunz KGiR
13 demineralizator Hydrolab oczyszczanie wody do analiz sprzęt pracuje w laboratorium 260 koszt własnej pracy dr inż. Katarzyna Wiatrowska KGiR
14 wirówka laboratoryjna duża na probówki max.100ml Mpro 357e proces sepracji frakcji analiza na miejscu koszt własnej pracy KGiR
15 wirówka laboratoryjna duża na probówki max. 100ml centrifuge 5804 proces sepracji frakcji analiza na miejscu koszt własnej pracy KGiR
16 spektrofotometr UV-VIS pharmacia Biotech Nova Spec II parametry oznaczane w kuwecie kwarcowej lub polistyrenowej 10 mm analiza na miejscu koszt odczynników KGiR
17 spektrofotometr UV-VIS specord plus 50 parametry oznaczane w kuwecie kwarcowej lub polistyrenowej 10 mm – 500 mm analiza na miejscu koszt odczynników KGiR
18 spektrofotometr absorpcji atomowej Varian spectrAA-10 Ca, Mg, K, Na, Cu, Zn, Pb, Cd, Ba, Al, analiza na miejscu 1 zł za próbkę oznaczenia 1 pierwiastka koszt obejmuję gaz + amortyzację lamp, bez kosztu odczynników KGiR
19 spektrofotometr absorpcji atomowej Agilent 240FS seria AA analiza na miejscu KGiR
20 titrator pH-burette 24 1S analiza na miejscu koszt odczynników KGiR
21 pH-metr terenowy CP-105 pH koszt własnej pracy KGiR
22 konduktometr terenowy CPC-105 EC koszt własnej pracy KGiR
23 zestaw pH-metr CPC-505 pH/EC/ mV analiza na miejscu koszt własnej pracy+ odczynniki KGiR
24 piec muflowy proces spalania analiza na miejscu koszt własnej pracy KGiR
25 mineralizator do azotu FOSS – 8 stanowiskowy mineralizacja głównie Nogólny analiza na miejscu koszt kwasu oraz katalizatora KGiR
26 destylator azotu firmy FOSS 8100 głównie Nog i inne parametry podlegające oddestylowaniu analiza na miejscu koszt odczynników KGiR
27 deminalizator firmy Hydrolab oczyszczanie wody do analiz tylko w laboratorium KGiR do indywidualnego uzgodnienia KGiR
28 Ploter Canon IPF 710 Wydruk na format A0 pod nadzorem pracownika do indywidualnego uzgodnienia M. Kroll IBIG
29 Aparat x2 Proctora Wilgotność optymalna max. gęst. sz. Gruntowego pod nadzorem pracownika do indywidualnego uzgodnienia R. Graf IBIG
30 Aparat CBR Kalifornijski wskaźnik nośności pod nadzorem pracownika do indywidualnego uzgodnienia R. Graf IBIG
31 Aparat trójosiowego ściskania Kąt tarcia wewnętrznego spójności gruntu wykonanie tylko przez pracownika do indywidualnego uzgodnienia M. Kroll, K. Stefaniak IBIG
32 Sonda TROXLER Gęstość i wilgotność gruntu w terenie wykonanie tylko przez pracownika do indywidualnego uzgodnienia R. Graf wymaga wymiany źródła,promieniowania nie sprawny IBIG
33 Wstrząsarka z zestawem sit Analiza sitowa gruntu niespoistych pod nadzorem pracownika do indywidualnego uzgodnienia R. Graf IBIG
34 Aparat bezpośredniego ścinania Kąt tarcia wewnętrznego i spójność w jednoosiowym stanie naprężenia wykonanie tylko przez pracownika do indywidualnego uzgodnienia R. Graf IBIG
35 Laboratoryjna ścinarka obrotowa Niedrenowana wytrzymałość na ścinanie wykonanie tylko przez pracownika do indywidualnego uzgodnienia M. Kroll IBIG
36 Destylarka Woda destylowana tylko w laboratorium Zakładu Geotechniki do indywidualnego uzgodnienia R. Graf IBIG
37 Edometry Model ściśliwości gruntu Mo, M pod nadzorem pracownika do indywidualnego uzgodnienia R. Graf IBIG
38 Aerometr Skład granulometryczny gruntów spoistych wykonanie tylko przez pracownika do indywidualnego uzgodnienia M. Walczak IBIG
39 Aparat Scheiblera Zawartość węglanu wapnia w gruncie wykonanie tylko przez pracownika do indywidualnego uzgodnienia M. Walczak IBIG
40 Wagi laboratoryjne 0,01 i 0,001 Oznaczenie wagi próbki pod nadzorem pracownika do indywidualnego uzgodnienia R. Graf IBIG
41 Komora Klimatyczna KBF 6395 F Badanie wilgotność pod nadzorem pracownika do indywidualnego uzgodnienia W. Kostrzewski IBIG
42 Wstrząsarka z zestawem sit Analiza sitowa pod nadzorem pracownika do indywidualnego uzgodnienia W. Kostrzewski IBIG
43 Maszyna wytrzymałościowa TYP 107 Badanie wytrzymałość pod nadzorem pracownika do indywidualnego uzgodnienia W. Kostrzewski IBIG
44 Młot Kombi TE 35 Młot do betonu pod nadzorem pracownika do indywidualnego uzgodnienia W. Kostrzewski IBIG
45 STRAM PRO ADCP Pomiar przepływu w korytach otwartych po przeszkoleniu do indywidualnego uzgodnienia I. Laks IBIG
46 Maszyna wytrzymałościowa Sciskanie betonu pod nadzorem pracownika do indywidualnego uzgodnienia W. Kostrzewski IBIG
47 Łódź wiosłowa BOSMAN Pływanie Sternik motorowy do indywidualnego uzgodnienia I. Laks, W. Kostrzewski IBIG
48 Zestaw EPP Sokkia GRX-1-dwa odbiorniki z akcesoriami Pomiary po przeszkoleniu do indywidualnego uzgodnienia Z. Walczak IBIG
49 redestylarka REL-5 woda redestylowana korzystanie na miejscu brak danych od katedry brak danych od katedry KEiOŚ
50 cieplarka z nawiewem suszenie, inkubacja korzystanie na miejscu brak danych od katedry brak danych od katedry KEiOŚ
51 pH-metr elmetron pH, temp. korzystanie na miejscu brak danych od katedry brak danych od katedry KEiOŚ
52 konduktometr elmetron kond.,temp. korzystanie na miejscu brak danych od katedry brak danych od katedry KEiOŚ
53 pH-metr elmetron seria 100 pH, temp. do wypożyczenia w teren brak danych od katedry brak danych od katedry KEiOŚ
54 konduktometr elmetron seria 100 kond.,temp. do wypożyczenia w teren brak danych od katedry brak danych od katedry KEiOŚ
55 spektrometr HACH DR-2000 NO2,NO3, PO4, NH3, SO4, CL, do wypożyczenia w teren brak danych od katedry brak danych od katedry potrzebne wlasne odczynniki firmy HACH KEiOŚ
56 spektrometr HACH-Lange DR-2800 NO2,NO3, PO4, NH3, SO4, CL, korzystanie na miejscu brak danych od katedry brak danych od katedry można też wprowadzić własną krzywą np.Mg, P KEiOŚ
57 spektrofotometr płomieniowy K, Na, Ca korzystanie na miejscu brak danych od katedry brak danych od katedry potrzebne roztwory referencyjne, butla z gazem propan-butan KEiOŚ
58 waga analityczna korzystanie na miejscu brak danych od katedry brak danych od katedry KEiOŚ
59 waga techniczna do 1kg korzystanie na miejscu brak danych od katedry brak danych od katedry KEiOŚ
60 mineralizator do CHZT CHZT korzystanie na miejscu lub do wypożyczenia na zewnątrz brak danych od katedry brak danych od katedry potrzebne fiolki z odczynnikiem firmy HACH-lange KEiOŚ
61 mineralizator do fosforu PO4 korzystanie na miejscu brak danych od katedry brak danych od katedry KEiOŚ
62 mineralizator do azotu N korzystanie na miejscu brak danych od katedry brak danych od katedry KEiOŚ
63 wirówka 12-miejscowa chlorofil korzystanie na miejscu brak danych od katedry brak danych od katedry probówki do 12ml KEiOŚ
64 łaźnia piaskowa korzystanie na miejscu brak danych od katedry brak danych od katedry KEiOŚ
65 łażnia wodna 8-miejscowa korzystanie na miejscu brak danych od katedry brak danych od katedry KEiOŚ
66 piec do mineralizacji na sucho miner.materiału roślinnego korzystanie na miejscu brak danych od katedry brak danych od katedry KEiOŚ
67 autoklaw korzystanie na miejscu brak danych od katedry brak danych od katedry komora 20l KEiOŚ
68 sita glebowe korzystanie na miejscu lub do wypożyczenia na zewnątrz brak danych od katedry brak danych od katedry KEiOŚ
69 mikroskopy i binokulary korzystanie na miejscu brak danych od katedry brak danych od katedry wiele różnych konfiguracji i osprzętu KEiOŚ
70 dron Phantom 3pro do wypożyczenia w teren brak danych od katedry brak danych od katedry KEiOŚ
71 system Symbio badania ekologiczne bezkręgowców korzystanie na miejscu brak danych od katedry brak danych od katedry KEiOŚ
72 Analizator CO2 i H2O LICOR 7500 /USA/ stężenie CO2 i pary H2O sprzęt w katedrze do użyczenia brak danych od katedry Józef Moczko KM
73 Dwa analizatory CO2 LICOR 820 stężenie CO2 sprzęt w katedrze do użyczenia brak danych od katedry KM
74 Analizator gazowy MYCO2 stężenie CO2 sprzęt w katedrze do użyczenia brak danych od katedry KM
75 Analizator ozonu THERMO SCIENTIFIC model 49i, do kalibracji stężenie ozonu sprzęt w katedrze do użyczenia brak danych od katedry Jerzy Roszkiewicz KM
76 Bilansomierz THIES CLIMA 7.1415.20.000 bilans promieniowania całkowitego sprzęt w katedrze do użyczenia brak danych od katedry Damian Józefczyk KM
77 Dwa wiatromierze GILL INSTRU- MENTS model 1590-PK-020 prędkość i kierunek wiatru sprzęt w katedrze do użyczenia brak danych od katedry KM
78 Czujnik przepływu ciepła /plate/ HUKSEFLUX typ HFP01 pomiar strumienia ciepła sprzęt w katedrze do użyczenia brak danych od katedry KM
79 Czujnik promieniowania PAR Quantum Sensor firmy SKYE promieniowanie aktywne fotosyntetycznie sprzęt w katedrze do użyczenia brak danych od katedry KM
80 HOBO Data Loggers, typ U-DTW-1 Waterproof Shuttle bezprzewodowe pomiary różnych elementów sprzęt w katedrze do użyczenia brak danych od katedry KM
81 Mobilny zestaw do komorowych pomiarów strumieni CO2 i H2O (LICOR 840), komory przeźro- czysta – do pomiarów wymiany netto CO2 i komora nieprzeźroczysta do pomiarów emisji CO2 z gleby /ekosystemu/. stężenie CO2 i pary H2O sprzęt w katedrze do użyczenia brak danych od katedry Radosław Juszczak KM
82 Spektroradiometr hyperspektralny ASD HandHeld 2+. Pomiar promieniowania odbitego w zakresie 325 – 1050 nm, rozdzielczość 0.3 nm promieniowanie odbite sprzęt w katedrze do użyczenia brak danych od katedry Radosław Juszczak KM
83 Spektroradiometr multispektralny Spectrosense 2+, SKYE INSTRUMENTS, pomiar NDVI i PRI. pomiar NDVI i PRI sprzęt w katedrze do użyczenia brak danych od katedry Radosław Juszczak KM
84 Sunscan DELTA –T pomiar LAI, fAPAR pomiary LAI i fAPAR sprzęt w katedrze do użyczenia brak danych od katedry Radosław Juszczak KM
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE