Dla Absolwentów

Kariery zawodowe, nasi absolwenci

Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego – link

Rozmowa z Mariuszem Piasnym, absolwentem z roku 1995. – link

Rozmowa z Pawłem Koteckim, absolwentem z roku 2013. – link

 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE