Zainteresowania naukowe

  • identyfikacja regionów genomu determinujących cechy użytkowe zwierząt;
  • szacowanie zmienności genetycznej cech z wykorzystaniem różnych podejść matematycznych;
  • genetyka małych populacji.