Współpraca naukowa

Ośrodki krajowe: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Rzeszowski. Ośrodki

zagraniczne: Federalny Instytut Technologiczny w Zurychu (Szwajcaria), Uniwersytet Humboldta w Berlinie (Niemcy), Uniwersytet w Padwie (Włochy), Instytut Hodowli Zwierząt - Praga-Uhrineves (Republika Czeska); Królewski Uniwersytet Rolniczy I Weterynaryjny w Kopenhadze (Dania), Instytut Badań nad Małymi Zwierzętami w Godollo (Węgry), Instytut Hodowli Drobiu w Nitrze (Słowacja), Uniwersytet w Campobasso (Włochy); Uniwersytet Stanowy Iowa w Ames (USA); Instytut Biologii Zwierzat Gospodarskich im. Leibniza w Dummerstorfie (Niemcy), Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu (Austria), Instytut Bionauk, Żywności i Rolnictwa w Hillsborough (Wielka Brytania), Instytut Nauk o Zwierzętach w Barcelona (Hiszpania).