Ważniejsze nagrody i wyróżnienia

  • Medal 100-lecia akademickich studiów rolniczo-leśnych
  • Dyplom Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego „za wieloletnią współpracę oraz za życzliwość i udzielone wsparcie podczas organizacji Regionalnych Wystaw Zwierząt Hodowlanych w Sielinku” (2017).
  • Honorowe Członkostwo Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (2016).
  • Honorowa Odznaka Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (2013).
  • Nagrody J.M. Rektora Akademii Rolniczej / Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami oraz działalność organizacyjną.