Kariera naukowa

  • 1985 – tytuł zawodowy magistra inżyniera zootechniki – Akademia Rolnicza w Poznaniu
  • 1990 – stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki, specjalność: genetyka i hodowla zwierząt - Akademia Rolnicza w Poznaniu
  • 1995 – stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki – Akademia Rolnicza w Poznaniu
  • 2001 – tytuł profesora nauk rolniczych nadany przez Prezydenta RP