Dydaktyka

  • Experimental desings (kierunek studiów: Animal Production Managament)
  • Conservation of animal genetic resources (kierunek studiów: Animal Production Management)
  • Metody statystyczne dla biologów (kierunek studiów: biologia)
  • Ochrona zasobów genowych zwierząt (kierunek studiów: biologia)
  • Metody badań na zwierzętach (kierunek studiów: zootechnika)
  • Metody hodowlane (kierunek studiów: zootechnika)
  • Genetyka zwierząt (kierunek studiów: zootechnika)
  • Analiza statystyczna (kierunek studiów: żywienie zwierząt)
  • Biostatystyka i metody dokumentacji (kierunek studiów: weterynaria)
  • Zajęcia dydaktyczne poza Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu