RODO

Informacja dla członków SA UP

Chcąc pozostać w kontakcie z Państwem po wejściu w życie 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 – RODO), uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, wyłącznie w zakresie umożliwiającym wysyłanie okazjonalnych informacji o działalności i wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie Absolwentów UP w Poznaniu lub Uniwersytet Przyrodniczy  w Poznaniu lub instytucje współpracujące ze Stowarzyszeniem Absolwentów UP w Poznaniu.

Dane (adres e-mail, imię i nazwisko, o ile są one częścią Państwa adresu e-mail, identyfikator internetowy) przetwarzamy w oparciu o Państwa zgodę, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) – RODO,

Państwa danych nie udostępniamy podmiotom trzecim, nie będą one przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji przez Państwa z otrzymywania informacji lub do momentu wysyłania informacji przez SA UP. Z chwilą zaprzestania wysyłki przez SA UP, Państwa dane zostaną usunięte przez administratora.

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywanych informacji od SA UP prosimy o wysyłanie rezygnacji na adres mailowy z podaniem adresu mailowego, który ma być usunięty.

Administrator danych: Stowarzyszenie Absolwentów UP w Poznaniu,  Sekretariat Stowarzyszenia, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, tel. (61) 848-70-54, e-mail:stow.abs@up.poznan.pl; piotrlesnik.pg@gmail.com

Podanie danych osobowych objętych przedmiotową zgodą nie jest wymogiem ustawowym lub umownym - jest jednak niezbędne do komunikowania się z Państwem.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora danych dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.