Informacje z prac Zarządu Stowarzyszenia 2016-2022

Uchwała nr 1

Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

z dnia 26 stycznia 2021 r.

 

1.           W związku z obowiązującym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego uniemożliwiającym  zorganizowanie Walnego Zjazdu Delegatów po zakończeniu trwającej do 11 lutego 2021 r. kadencji aktualnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, na podstawie zmienionego prawa o stowarzyszeniach ( Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 - ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ze zmianami -  t.j.  w Dz.  U.  z  2019  r. poz. 713, z 2020 r. poz. 695, 1086)  Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przedłużeniu kadencji władz Stowarzyszenia nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

2.           Uchwała została podjęta jednomyślnie poprzez pisemne oświadczenia przesłane drogą elektroniczną  na skrzynkę  mailową Prezesa, informację telefoniczną względnie poprzez brak negatywnego stanowiska na zadane pytanie w tym względzie.

 

                                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                                                  

                                                                                                                         Piotr Grygier