Dlaczego warto studiować u nas?

Wykładowcy

To przede wszystkim PASJONACI – nauczyciele akademiccy z Polski i z zagranicy oraz naukowcy z jednostek badawczo-wdrożeniowych. Do prowadzenia zajęć zaproszono również specjalistów-praktyków z Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego.

Zajęcia praktyczne

Organizowane są głównie w OHZ ZIELONKA. Od trzech lat słuchacze mają okazję polować w tym ośrodku łowieckim – wyróżnionym przez CIC nagrodą im. Edmonda Blanca i będącym ostoją danieli, która znana jest nie tylko wielkopolskim myśliwym.

Zakwaterowanie

Noclegi i salę wykładową zapewnia Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny UPP położony w centrum PUSZCZY ZIELONKA. Trzydniowe pobyty w jednym miejscu sprzyjają integracji Słuchaczy, a możliwość obserwacji zwierzyny, niekiedy z okien pokojów, na zawsze pozostaje w pamięci.

Studia podyplomowe „Gospodarka Łowiecka i Ochrona Zwierzyny” to forma dokształcania dla ludzi z pasją!

Są one odpowiedzią na problemy współczesnego łowiectwa, wynikające z jednej strony z konieczności ochrony niektórych, dawniej pospolitych zwierząt łownych, a z drugiej strony z potrzeby ograniczania liczebności lub areału występowania gatunków dziś bardzo licznych.

Ponadto, w konsekwencji zmian światopoglądowych w społeczeństwie, a także zmian w środowisku życia dzikich zwierząt i w ich populacjach, współczesne łowiectwo – nadal zbyt często utożsamiane z samym polowaniem – musi ewoluować.

Studia są organizowane od 2013 roku przez Katedrę Łowiectwa i Ochrony Lasu na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zjazdy odbywają się raz w miesiącu – od października do czerwca – na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny “Zielonka”. Trwają 3 dni – od czwartkowego przedpołudnia do sobotniego obiadu. Program obejmuje zarówno wykłady, jak i zajęcia praktyczne.

Ostatnie aktualności

Rekrutacja otwarta

Problemów w łowiectwie i wokół niego przybywa, stąd pożądany jest profesjonalizm myśliwych i zarządzających gospodarką łowiecką. Jedną z dróg umożliwiających zaspokojenie takich oczekiwań, coraz częściej zgłaszanych przez społeczeństwo, są niniejsze studia podyplomowe – organizowane w Zielonce Więcej…

W poszukiwaniu łowieckiej tarczy

Obecny sezon łowiecki nie będzie łatwy, bowiem spadły ceny dziczyzny, a polowań “dewizowych” będzie mniej w najbliższych miesiącach. W tej sytuacji warto zwrócić uwagę na działania, które mogą pomóc w przetrwaniu trudnego czasu. Jednym z nich Więcej…

Co dalej z zajęciami?

Studia, których główną wartością było poznanie problemów współczesnego łowiectwa z ust Specjalistów, nie mogą być realizowane w formie, która sprawdzała się przez lata. Ale do Zielonki wrócimy. Plan w obecnej sytuacji jest następujący: – systematycznie otrzymujecie Państwo Więcej…