Ramowy program

 

  • Zarządzanie instytucją ♦ Podstawy zarządzania. Struktury organizacyjne.
  • Zarządzanie personelem w instytucji ♦ Kompetencje kierownicze w procesie zmian. Kształtowanie umiejętności kierowniczych. Kapitał intelektualny. Decyzje kierownicze
    w zarządzaniu.
  • Zarządzanie strategiczne ♦ Rozwój organizacyjny instytucji. Kultura organizacyjna. Społeczna odpowiedzialność biznesu.
  • Podstawy zarządzania strategicznego ♦ Metody, funkcje i koncepcje zarządzania.
  • Przedmiot humanizujący ♦ Historia myśli organizacyjnej. Psychologia, etyka w zarządzaniu. Proces negocjacyjny.
  • Organizacja i zarządzanie w gospodarstwie leśnym ♦ Organizacja gospodarstwa leśnego. Koncepcje zarządzania w gospodarstwie leśnym.
  • Organizacja i wybrane funkcje zarządzania w LP ♦ Bazowe funkcje zarządzania. Proces kadrowy. Narzędzia wspomagania procesu decyzyjnego. Elementy rachunkowości i zarządzania finansami w LP. Analiza i ocena działalności. Polityka leśna Państwa.
  • Zarządzanie ochroną przyrody ♦ Problemy zarządzania w LP a ochrona przyrody. Wartościowanie niematerialnych funkcji lasu.