Kontakt

Uniwersytet Przyrodniczy - Katedra Ekonomiki Leśnictwa

Kierownik: dr Marta Molińska-Glura

ul. Wojska Polskiego 71C, 60 – 637 POZNAŃ,
tel.: 607 880 846
e-mail: zarzlesn@up.poznan.pl