Informacje o studiach

Zajęcia prowadzą: pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, SGGW, specjaliści z PGL LP oraz z Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Czas trwania, charakter zajęć, miejsce studiów: 180 godzin - dwa semestry (od października do czerwca). Kształcenie zaoczne – dwu lub trzydniowe zjazdy (piątek – niedziela) raz lub dwa razy w miesiącu.

Miejsce studiów: Wstępnie został zarezerwowany Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Porażynie koło Opalenicy. Zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku (koszty ponoszą uczestnicy). Prosimy o wcześniejszą rezerwację noclegu na powyższy adres. Siedziba Ośrodka znajduje się przy trasie 307 (Opalenica-Nowy Tomyśl), około 50 km z Poznania. Porażyn, 64-330 Opalenica. Kierownik ośrodka: p. Krzysztof Borowiak, tel. 61 44 115 15, kom.: 504 937 128

Zasady naboru: Kwalifikacja absolwentów studiów wyższych na podstawie przedłożonych dokumentów. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione o przyjęciu, terminie wniesienia opłaty oraz o terminie rozpoczęcia zajęć. Warunek uruchomienia studiów – powyżej 15 osób.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba słuchaczy w danej edycji – 25 osób.

Warunek ukończenia studiów: Uzyskanie zaliczenia zajęć, wykonanie pracy końcowej oraz jej zaliczenie przed komisją. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (wg wzoru MEN). Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł (Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w spr. dokumentacji przebiegu studiów (§ 21.1 pkt 2).

Koszt uczestnictwa: 4500,- zł. (możliwość zapłaty w dwóch ratach, I rata po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia) w roku akademickim 2020/2021.
Konto bankowe uczelni: SANTANDER BANK POLSKA S.A.   29 1090 1362 0000 0000 3601 7894
Z dopiskiem - Cel wpłaty: „Opłata za studia  „Zarządzanie przedsiebiorstwem..”, skonto 293.22.232 "
Wymagane dokumenty w trakcie ubiegania się o przyjęcie:

  1. Wniosek o przyjęcie
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub ksero potwierdzone z oryginałem)
  3. Zdjęcie (format dowodowy) - do indeksy uczestnika (według uznania słuchacza)
  4. Umowa (po kwalifikacji)
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr (po kwalifikacji)

Miejsce złożenia dokumentów, adres do korespondencji:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Leśnictwa, ul. Wojska Polskiego 71C, 60 – 637 POZNAŃ,
dr inż. Jakub Glura, e-mail: zarzlesn@up.poznan.pl

Dodatkowe informacje:
Kierownikiem studiów jest dr Marta Molińska-Glura, e-mail: marta.glura@up.poznan.pl - Katedra Techniki Leśnej, ul. Wojska Polskiego 71C, 60 – 637 POZNAŃ,

Szczegółowych informacji udziela:
e-mail: zarzlesn@up.poznan.pl, tel. kom. 607 88 08 46