Studia podyplomowe

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem na dowolnym szczeblu hierarchii organizacyjnej, gotowych do podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji.
Celem studiów jest przekazanie nowoczesnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych współczesnym menedżerom. Zakres tematyczny obejmuje m.in. obszary: zarządzania
z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik pracy menedżera, zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, zarządzania zasobami ludzkimi, zastosowania informatyki w zarządzaniu, funkcjonowania gospodarki leśnej, psychologii z elementami coachingu. Dodatkowo słuchacze uczą się pracy zespołowej, wymieniają się doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które później procentują w dalszej karierze zawodowej.