Projekt
 „Rynki żywnościowe”

Szanowni Państwo,

tematyka rynków żywnościowych jest szczególnie ciekawa dla osób związanych z szeroko pojętym marketingiem. Silna konkurencja i częsty kontakt z klientem pobudzają kreatywność marketerów a zjawiska i trendy zapoczątkowane na rynkach żywnościowych często upowszechniają się w innych branżach.

Kontynuując rozpoczętą w 2012 roku współpracę chcemy przedstawić Państwu projekt „RYNKI ŻYWNOŚCIOWE”. Pod tym hasłem organizowane będą konferencje naukowe dotyczące aktualnych i istotnych dla tych rynków kwestii. Naszą ambicją jest stworzenie platformy wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki – zbliżenie tych środowisk jest niezwykle cenne i korzystne dla każdego z nich.

Licząc na owocną dyskusję serdecznie zapraszamy do współpracy.