Poprzednie edycje

2018, Relacje na rynkach żywnościowych – dwie perspektywy

W dniu 23 listopada 2018 r. na terenie Uniwersytetu Przyrodniego w Poznaniu, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Relacje na rynkach żywnościowych – dwie perspektywy” („Relationships on food markets – two perspectives”). Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Jana Pikula oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Patronem merytorycznym konferencji było Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu.

Była to już piąta konferencja naukowa organizowana przy współudziale Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Katedry Strategii Marketingowych, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w ramach projektu „Rynki żywnościowe”. Tym razem konferencja miała ona charakter międzynarodowy. Pozwoliło to na zwiększenie zakresu odziaływania tego wydarzenia oraz wniosło nowe treści do prowadzonej dyskusji, dzięki prezentacji wyników badań prowadzonych poza Polską. Podkreślić należy również stworzenie możliwości do nawiązywania międzynarodowych kontaktów naukowych, które w przyszłości skutkować mogą wspólnymi artykułami i projektami badawczymi oraz promocję polskiej nauki na arenie międzynarodowej.
Konferencja była okazją do debaty w gronie naukowców i praktyków życia gospodarczego na temat relacji z konsumentami oraz relacji biznesowych na rynkach żywnościowych.
Sesja plenarnej przedstawiono trzy referaty:

  • Value Chain. Key-findings for Success Story – prof. Felix Arion, PhD, AgroTransilvania Cluster, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca;
  • Comparison of the attitudes of the Lifestyle of Health and Sustainability segments among youngsters and adults in Hungary – Virág Ágnes, Kiss – Károly, Pető – Zoltán Szakály, Faculty of Economics and Business Virág Agnes Kiss, PhD, University of Debrecen, Faculty of Economics and Business;
  • Effective communication to various audiences PSOR educational campaigns -Joanna Gałązka, Aleksandra Mrowiec, Polish Plant Protection Association.

Obrady były następnie kontynuowane w formie dwóch paneli dyskusyjnych, z których pierwszy dotyczył relacji z konsumentami, a drugi relacji biznesowych na rynkach żywnościowych.
Panel pierwszy poprowadziła prof. dr hab. Krystyna Rejman ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczestnikami panelu z sfery praktyki byli: dr inż. Izabela Cichocka z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dr hab. prof. UWM. Szczepan Figiel z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Maria Hirowska z firmy Folwark Wąsowo, dr hab. Krzysztof Koszela reprezentujący Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski, Stowarzyszenie w Kaliszu oraz Colian Holding S.A i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Jakub Majorek przedstawiciel Grupy Producentów Rolnych Pro-Agro-Max Sp. z o. o. oraz Wojciech Styburski z Agrointegracji.

Moderatorem drugiego panelu dyskusyjnego był dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UEP z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uczestnikami panelu z sfery praktyki byli: dr Adam Koziolek z Polskiego Wydawnictwa Rolniczego, dr Łukasz Małys z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Jarosław Matłoka z Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego “BELiN”, Jakub Ogrodnik z firmy TOVAGO, Anna Połczyńska z Wielkopolskiego Centrum Klasteringu/Instytut Logistyki i Magazynowania, dr hab. Joanna Wiśniewska Paluszak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Jak podkreślili uczestnicy dyskusji panelowych, problematyka relacji stanowi ważny obszar badań, którego znaczenie będzie z pewnością wzrastało. Wiele zagadnień szczegółowych związanych z relacjami wymaga rozwinięcia, np. dynamika więzi relacyjnych, analiza czynników, które determinują nawiązanie oraz zerwanie relacji, konkurencyjność sieci relacyjnych. Rynki żywnościowe, ze względu na znaczące rozmiary, duże zróżnicowanie oraz dynamikę zmian mogą stanowić ważny obszar badawczy w tym zakresie.

Rozwinięciem obrad były dwie sesje równoległe (w języku angielskim i w języku polskim), z prezentacjami w formule „data blitz”. Sesję w języku angielskim poprowadziła dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z kolei przewodniczącą sesji w języku polskim była dr hab. Renata Nestorowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W obu sesjach zaprezentowano łącznie 36 referatów, które spotkały się z życzliwym przyjęciem przez uczestników i stanowiły przyczynek do dalszych dyskusji.

Konferencja zgromadziła 98 uczestników. Świat nauki reprezentowali pracownicy z zagranicznych I krajowych ośrodków naukowych, między innymi: University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca (Rumunia), Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja), Heilongjiang BaYi Agricultural University (Chiny), University College Cork (Irlandia), Aleksandras Stulginskis Universitety (Litwa), Klaipėda University (Litwa), Odessa National Economic University (Ukraina), University of Perugia (Włochy), University of Debrecen (Węgry), Meiji University, Tokyo School of Commerce (Japonia). Wśród krajowych ośrodków naukowych należy wymienić: Akademię Morską w Gdyni, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Politechnikę Koszalińską, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnikę Rzeszowską, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki we Wrocławiu.
Należy też podkreślić liczny udział przedstawicieli przedsiębiorstw związanych z branżą żywnościową, w tym np.: Colian Holding S.A, Folwark Wąsowo, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe “BELiN” W. Lenartowicz, R. Erdmann, A. Nowak Sp. Jawna, Grupa Producentów Rolnych Pro-Agro-Max Sp. z o. o., Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski, Stowarzyszenie w Kaliszu, klaster AgroTransilvania, grupa producentów rolnych – Agrointegracja, Firma Frąckowiak Sery Smażone, Colian Holding S.A, Tovago s.c., Urząd Marszłkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Interlingua, Polskie Wydawnictwo Rolnicze, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Kleffmann Group, Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu (ILIM) Instytut Badawczy, Wielkopolskie Centrum Klasteringu.

Podsumowania konferencji i prowadzonych obrad dokonał prof. dr hab. Zygmunt Waśkowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Podziękował wszystkim zaproszonym gościom, podkreślając, że spotkanie to zbliża świat nauki jak i praktyki. Następnie prof. dr hab. Zygmunt Waśkowski zaprosił na kolejną konferencję z cyku „Rynki żywnościowe”, która odbędzie się w listopadzie 2020 roku, na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

2016, Innowacje na rynku żywności. Konsument – Trendy – Strategie

W dniu 24 listopada 2016 r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyła się IV ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona rynkom żywnościowym pt.: „Innowacje na rynku produktów żywnościowych. Konsument – Trendy – Strategie”. Organizatorami konferencji byli pracownicy Katedry Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Katedry Rynku i Marketingu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu.

Uroczystego otwarcia obrad dokonała Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP. Głos zabrał również dr hab. Zygmunt Waśkowski – Kierownik Katedry Strategii Marketingowych i Prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Obrady w pierwszej części konferencji prowadzone były plenarnie, a w drugiej odbyły się sesje równoległe z prezentacjami typu blitz data. W sesji plenarnej poprowadzonej prof. dr hab. Krystynę Rejman, ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zaprezentowano praktyczne doświadczenia w zakresie wprowadzania innowacji produktowych, w kanałach dystrybucji oraz w komunikacji marketingowej na rynku żywności. Uczestnicy wysłuchali wystąpień przedstawicieli różnych podmiotów działających na tym rynku, m.in. producentów i agencji marketingowych.

Druga sesja, prowadzona przez dr. Michała Gazdeckiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przyjęła formę panelu dyskusyjnego na temat innowacji w badaniach oraz badania innowacji. Swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami w tym obszarze podzielili się zarówno przedstawiciele firm konsultingowych, agencji badawczych, jak i kierownicy pracowni badań konsumenckich i sensorycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym i Przyrodniczym w Poznaniu. Obydwie sesje plenarne zakończyły się interesującymi dyskusjami między prelegentami, panelistami i uczestnikami konferencji.

Następnie uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w dwóch równoległych sesjach tematycznych, w których prezentowano artykuły konferencyjne w formule data blitz. Pierwszą z nich, zatytułowaną „Innowacje na rynku żywności. Zachowania konsumentów” poprowadziła dr Jolanta Tkaczyk z Akademii Leona Koźmińskiego. Natomiast drugiej sesji, pod hasłem „Innowacje na rynku żywności. Strategie przedsiębiorstw i trendy w konsumpcji”, przewodniczyła dr Anna Rogala z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W obu sesjach zaprezentowano łącznie 25 referatów, które spotkały się z życzliwym przyjęciem uczestników i stały się przyczynkiem do dyskusji na temat omawianej w nich, złożonej problematyki.

 

W konferencji wzięło udział 80 osób, w tym przedstawiciele świata nauki oraz praktycy. Prelegenci reprezentowali m.in. następujące ośrodki akademickie: Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Morska w Gdyni, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

W grupie prelegentów reprezentujących praktykę gospodarczą znaleźli się: dr hab. inż. Krzysztof Koszela, Dyrektor Rozwoju Rynków Zagranicznych z Colian Holding S.A., pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; Rafał Wadlewski, Dyrektor ds. Olejów Butelkowanych z ZT „Kruszwica” S.A., Bunge Polska; Joanna Bociąg, Client Service Manager w firmie Branch Brothers Sp. z o.o., Maciej Szaroleta, Dyrektor Strategii w Albedo Marketing Sp. z o.o. Magdalena Maruszczak, Director, Head of Marketing and Communications z firmy KPMG; Daniel Mrulewicz, Dyrektor ds. Badań Sensorycznych w JS Hamilton Poland S.A., Agata Markiewicz, właścicielka firmy Consumer Insight Consulting.

Podsumowania konferencji oraz toczonych obrad dokonała Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr Renata Nestorowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dziękując wszystkim zaproszonym gościom, praktykom i uczestnikom podkreśliła, że dyskusje wieńczące każdą z sesji, a także liczba nadesłanych na konferencję artykułów są dowodem na wagę i aktualność omawianych treści. Na koniec swojego wystąpienia dr R. Nestorowicz zaprosiła na kolejną konferencję z cyklu „Rynki żywnościowe”, która odbędzie się w listopadzie 2018 roku, tym razem na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Galeria konferencji

2014, Konferencja naukowa: „Zrównoważona konsumpcja a strategie marketingowe przedsiębiorstw”

Z inicjatywy Katedry Rynku i Marketingu Uniwersytet u Przyrodniczego w Poznaniu oraz Katedry Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 28 listopada 2014 roku odbyła się konferencja naukowa „Zrównoważona konsumpcja a strategie marketingowe przedsiębiorstw”. Było to już trzecie spotkanie zorganizowane w ramach projektu „Rynki żywnościowe” (rynkizywnosciowe.pl). Patronat merytoryczny nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii oraz Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu, a partnerem konferencji było Stowarzyszenie Rolnictwo Zrównoważone.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji była zrównoważona konsumpcja. Zjawisko to traktowane było szeroko, z uwzględnieniem perspektywy zarówno przedsiębiorstw jak i konsumentów, naukowców oraz przedstawicieli praktyki. Czy rynki komercyjne podążają za ideami konsumpcji zrównoważonej, czy też same te zjawiska kreują? Jak ie jest miejsce idei zrównoważonej konsumpcji w strategiach marketingowych przedsiębiorstw? To pytania, na które odpowiedzi starali się znaleźć organizatorzy konferencji.

Na konferencję zgłoszono 70 artykułów naukowych, które przed publikacją zostaną poddane procesowi podwójnej recenzji (double-blind review). Zgłoszone artykuły dotyczyły zarówno zagadnień teoretycznych, jak i opisywały wyniki licznych badań w prowadzonych obecnie w kraju w zakresie konsumpcji. Przeważały tematy dotyczące za chowań konsumentów, nie zabrakło jednak opracowań poświęconych problematyce przedsiębiorstw oraz roli państwa w kreowaniu zachowań konsumpcyjnych. Nadesłane artykuły pochodziły z 22 uczelni.

W obradach, które odbyłby się w zabytkowych wnętrzach Kolegium Rungego na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wzięło udział około 70 osób, wśród których byli naukowcy oraz liczni przedstawiciele praktyki gospodarczej.

Po otwarciu konferencji, które prowadzili prof. dr hab. Zygmunt Waśkowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz dr hab. Rafał Baum (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) rozpoczęły się obrady. Zgodnie z zamysłem organizatorów, brali w nich udział przedstawiciele nauki oraz praktyki gospodarczej.

W wystąpieniu otwierającym konferencję prof. dr hab . Krystyna Gutkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) wskazała na powiązania pomiędzy zrównoważoną konsumpcją oraz zrównoważonym rozwojem. Omówiła także szeroko przejawy zachowań konsumentów, które mieszczą się w nurcie zrównoważonej konsumpcji. W podsumowaniu swojego wystąpienia Pani Profesor podkreśliła, że mimo iż konsumpcja zrównoważona jest zjawiskiem coraz bardziej popularnym to wielu konsumentów utożsamia ją z ekologizacją konsumpcji, co stanowi zawężenie pojęcia. Często też świadomość tego pojęcia nie łączy się z zachowaniami zrównoważonymi w zakresie konsumpcji. Jako reprezentant praktyki gospodarczej, w sesji otwierającej konferencję, wystąpiła Pani Katarzyna Gawlik (TNS Polska). Przed stawiła ona interesującą prezentację zawierającą wybrane wyniki projektu „Konsument 2014” przeprowadzonego przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii. Omawiając liczne przykłady zachowań konsumentów oraz strategii produktowych i komunikacyjnych przedsiębiorstw wskazała na rosnącą dla konsumentów wartość czasu, rosnącą skłonność do poszukiwaniu minimalizmu w konsumpcji, przełamywania schematów i wzorców zachowań.

W dalszej konferencji zmieniony został sposób prowadzenia obrad – rozpoczęły się panele dyskusyjne. Pierwszy panel pt. „Konsumpcja zrównoważona – pomiędzy teorią a praktyką” moderowany był przez prof. dr hab. Władysławę Łuczkę (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) a wzięły w nim udział: dr Joanna Chudzian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), dr hab. Wioletta Knapik (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Roma Pank owska (AFEKT Agencja Reklamowa), dr Monika Skorek (Uniwersytet Warszawski), dr Anna Wielicka-Regulska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). W trakcie dyskusji panelowej zwrócono uwagę na różnorodny sposób definiowania pojęcia konsumpcja zrównoważona, podkreślono, że definicje powinny uwzględniać aspekty ekonomiczne, społeczne oraz ekologiczne. Dużo uwagi poświęcono aspektom społecznym konsumpcji zrównoważonej, np. zachowaniom, które sprzyjają bud owaniu więzi społecznych, jak konsumpcja kolaboratywna, czy też znaczeniu poczucia sprawiedliwości społecznej w procesie decyzyjnym. Jak zaznaczono proces wdrażania koncepcji zrównoważonej konsumpcji do strategii marketingowych w praktyce gospodarczej, znajduje się w fazie początkowej. Jedną z przyczyn takiego stanu może być wciąż niewielka skala zachowań konsumentów, które mieszczą się w nurcie zrównoważonej konsumpcji. Wynika to, między innymi, z przymusu ekonomicznego oraz wciąż silnego konsumpcjonizmu. W trakcie dyskusji, która wywiązał a się bezpośrednio po zakończeniu panelu podkreślono dużą rolę państwa w kreowaniu modelu konsumpcji opartego o koncepcje zrównoważenia.

Drugi panel dyskusyjny pt. „Zrównoważona konsumpcja – perspektywa przedsiębiorstw” moderowany był przez dr hab. Ewę Jerzyk, prof. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), w dyskusji panelowej uczestniczyli: Dariusz Rutkowski (Stowarzyszenie Rolnictwo Zrównoważone), dr Marek Seretny (Politechnika Warszawska), dr Ewa Stawicka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), dr inż. Agnieszka Tul-Krzyszczuk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), Jarosław Wańkowicz (Farm Frites Poland SA.). Wśród wielu wątków, które zostały poruszone warto podkreślić dyskusję na temat możliwości współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach projektów, uwzględniających koncepcje zrównoważonego rozwoju, co łączy się z tematem społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczestnicy panelu zastanawiali się również czy zrównoważona konsumpcja przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstwa czy też może go blokować. Praktycy biorący udział w panelu podkreślali zwłaszcza znaczenie aspektu ekonomicznego wskazując, że zrównoważony rozwój dla przedsiębiorstwa to przede wszystkim stabilna sytuacja finansowa. W trakcie dyskusji dr Marek Seretny przedstawił również opracowany przez siebie model sustainable marketing.

Ostatni panel dyskusyjny, moderowany przez dr hab. Krystynę Rejman (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), poświęcony był konsumpcji zrównoważone j rozważanej z perspektywy konsumentów. W panelu uczestniczyli: dr Karolina Ertmańska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), dr Agata Grabowska (CPC Join the Dots, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii), dr inż. Katarzyna Łazorko (Politechnika Częstochowska) , Tomasz Sikora (Insytut Globalnej Odpowiedzialności), dr Agnieszka Wilczak (Uniwersytet Warszawski), dr Jolanta Zrałek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Paneliści zastanawiali się miedzy innymi nad motywacją konsumentów, którzy przejawiają zachowania w zakresie zrównoważonej konsumpcji – jakie są przyczyny takich zachowań oraz czy i w jaki sposób zachowania te można upowszechniać. Znaczna część dyskusji była poświęcona oddolnym inicjatywom konsumenckim, których przejawem są np. społeczności rolnictwa wspieranego społecznie (RWS). Poruszono również temat promowania właściwych i prozdrowotnych nawyków żywieniowych a także problem marnotrawstwa żywności.

Podsumowania konferencji dokonał prof. dr hab. Michał Sznajder (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), który stwierdził, że w trakcie obrad udało się dotknąć problemów konsumpcji zrównoważonej na trzech poziomach: indywidualnego konsumenta, społeczeństwa, całej ludzkości.

Duże zainteresowanie konferencją oraz ożywiona dyskusja dowodzą, że podjęty został temat ważny, który interesuje zarówno przedstawicieli nauki jak i praktyki gospodarczej. Fakt, że w trakcie obrad pojawiło się wiele nowych wątków powiązanych z głównym tematem konferencji wskazuje na potrzebę kontynuowania spotkań i dyskusji w zakresie konsumpcji zrównoważonej.

Galeria konferencji

2013, Konferencja naukowa: „Etnocentryzm konsumencki na rynku produktów żywnościowych”

12 grudnia 2013 roku odbyła się w Poznaniu konferencja poświęcona rynkom żywnościowym. To drugie z kolei wspólne przedsięwzięcie Katedry Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Katedry Rynku i Marketingu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Konferencja pt. „Etnocentryzm konsumencki na rynku produktów żywnościowych”, zgromadziła ponad 50 uczestników z całego kraju. W przedświątecznej atmosferze zaprezentowanych zostało 15 wybranych artykułów. Ich autorzy przyjrzeli się bliżej kwestii etnocentryzmu we wszystkich jego przejawach: zarówno z perspektywy konsumentów, jak i przedsiębiorców.
Zróżnicowane prezentacje, bogata i dynamiczna dyskusja, którą uświetnili również przedstawiciele praktyki gospodarczej potwierdziły, że podjęta tematyka warta jest dalszej kontynuacji.
Na konferencję nadesłano ponad 70 zgłoszeń i 60 artykułów naukowych, które zostały poddane podwójnej ślepej recenzji (double-blind peer review). Artykułu, które pomyślnie przeszyły recenzje ukażą się na koniec drugiego kwartału 2014 roku w ramach publikacji Marketingu i Rynku.

Jesteśmy przekonani, że będzie to interesujący i nowatorski zbiór tekstów dotyczących etnocentryzmu konsumenckiego na rynkach żywnościowych. Dziękując wszystkim uczestnikom i recenzentom już dzisiaj zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji.

Galeria konferencji

2012, Konferencja naukowa: „Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Gastronomia, handel detaliczny, e-commerce”

W dniu 11 grudnia 2012 roku, na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Gastronomia, handel detaliczny, e-commerce”.

Głównym celem konferencji była wymiana poglądów na temat procesów zachodzących w dystrybucji produktów żywnościowych, a także przedstawienie opinii na temat zagadnień związanych z dystrybucją przedstawicieli praktyki gospodarczej oraz nauki.

Obrady przebiegały w formie paneli dyskusyjnych, w których uczestniczyli zarówno naukowcy jak i praktycy. W trakcie bardzo interesujących i dynamicznych dyskusji udało się poruszyć wiele kwestii związanych z problemami dystrybucji żywności. Wśród nich warto podkreślić:

Perspektywy rozwoju sektora usług żywieniowych – nowe formaty usług gastronomicznych, oczekiwania klientów.

Przemiany w handlu detalicznym, w szczególności „fenomen” dyskontów oraz perspektywy rozwoju handlu elektronicznego i mobilnego.

Problemy dystrybucji żywności z perspektywy przetwórców – budowanie wartości dla klientów poprzez system dystrybucji, przedsiębiorstwa przetwórstwa żywności a koncentracja handlu.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. Nadesłano 60 artykułów z 19 ośrodków naukowych w Polsce. W obradach uczestniczyło około 70 osób – przedstawicieli nauki oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele praktyki gospodarczej.Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie.

Efektem konferencji jest publikacja dwóch Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznaniu nr 236 „Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych – Gastronomia i zachowania nabywców”, pod redakcją Zygmunta Waśkowskiego i Michała Sznajdera, Poznań 2012

Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznaniu nr 237 „Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych – Determinanty i kierunki ewolucji”, pod redakcją Zygmunta Waśkowskiego i Michała Sznajdera, Poznań 2012

Galeria konferencji