Tematyka konferencji

Tematyka konferencji obejmuje przede wszystkim następujące zagadnienia:

  1. Internet rzeczy a rynek żywności/ digitalizacja na rynkach żywnościowych.
  2. Zrównoważona konsumpcja i zrównoważony łańcuch dostaw żywności.
  3. Inteligentna żywność i inteligentne łańcuchy wytwarzania produktów żywnościowych.
  4. Sztuczna inteligencja na rynkach żywnościowych.
  5. Cyfryzacja i automatyzacja w branży rolno-spożywczej jako źródło innowacji na rynkach żywnościowych.
  6. Postawy i zachowania konsumenta 4.0 – wiedza, bezpieczeństwo, informacja i edukacja.
  7. Mody i trendy na rynku żywności.
  8. Bezpieczeństwo żywnościowe w erze gospodarki cyfrowej.