Program konferencji

Ramowy program konferencji

Dzień 1. 23.09.2021

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:30 Otwarcie konferencji

10:30 – 11:30 Sesja plenarna z dyskusją – wystąpienie keynote speakera nt. wyzwań rynku żywności w gospodarce 4.0

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 Sesja plenarna z dyskusją – Doświadczenia z realizacji projektów badawczych na rynku żywności – perspektywa międzynarodowa

13:30 – 14:30 Obiad

14:30 – 16:00 Sesje równoległe – prezentacje referatów zgłoszonych na konferencję oraz warsztaty doskonalące artykuły pod kątem publikacji w czasopismach wysoko punktowanych

17:00 Wyjazd studyjny i kolacja

 

Dzień 2. 24.09.2021

10:00 – 11:30 Roundtable sessions

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:30 – 14:00 Mikser naukowo – biznesowy – Let’s connect! Sesja networkingowa

14:00 – 14:15 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

14:15 – 15:00 Obiad