Protokół nr 05/2020 z przetargu w trybie zapytania o cenę Drukuj
Czwartek, 18. Czerwiec 2020 08:25

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z przetargu w trybie zapytania o cenę poniżej 214.000 EURO na dostawę mieszanki paszowej dla krów dla Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Brodach.

» Załącznik (*.PDF)