Wynik przetargu Drukuj
Poniedziałek, 01. Lipiec 2019 13:05

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetragu zapytania o cene na dostawę paszy dla krów dla RGD Brody, komisja przetargowa w dniu 28.06.2019r. wybrała ofertę firmy De Heus Sp. z o. o.