Ogłoszenie o przetargu Drukuj
Środa, 24. Czerwiec 2020 07:48

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodartswo Doświadczalne Brody, w związku z zamiarem zakupu pługu dłutowego, wszczęło postępownie przetargowe w trybie zapytanie o cenę, zapraszając do ofert następujących wykonawców:

1. KMK AGRO Sp.j ul Poznańska 20, 63-000 Brodowo

2. Agro Kaszub Dawid Nowak  Kościerska 6, 83-300 Kartuzy

3.Ulenberg Sp. z o.o. ul. Lipiańska 79, 74-200 Pyrzyce

4. AgroAS Gołaczów 41a, 59-225 Chojnów

Zaproszenia do składania ofert wraz z SIWZ zostały wysłane do ww. wykonawców w dniu 24.06.2020 r. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.