Vsmart Extensions
Wyniki przetargu na dostawę nawozów
PDF
Wtorek, 08. Październik 2019 21:43

W pliku do pobrania znajduje się zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nawozów dla Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Brodach.

» Załącznik (*.PDF)